Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Goniolimon sartorii
                                  Ένα ακόμη πολυετές και σπάνιο παραθαλάσσιο φυτό, της οικογένειας  Plumbaginaceae, αναπτύσσεται στις βραχώδης ακτές. 
                                      Ριζώνει μέσα σε κομμούς των βράχων με αρκετό χώμα δίπλα στη θάλασσα σε υφάλμυρο περιβάλλον.


                                   Πολυετές φυτό με αρκετά ισχυρό ριζικό σύστημα, και φύλλα συγκεντρωμένα στη βάση, σχήματος επίμηκες  και αντιλογχοειδές. Τα φύλλα αυτά χρώματος σκουροπράσινου  ανανεώνονται με τη νέα ανοιξιάτικη περίοδο, όπως επίσης νέοι ανθεκτικοί βλαστοί  πολύκλαδοι ξεπροβάλλουν, πάνω από τους οποίους θα ανοίξουν τα μικροσκοπικά  άνθη με την πλούσια όμως γύρη.

                                  Τα άνθη πολυπληθή ανα βλαστό σαν  σύνολο  πολύ όμορφο με τα λευκά μικρά άνθη, τα οποία αποτελούνται από πέντε πέταλα και πέντε σκούρο μπλε στήμονες. Τα σέπαλα αρκετά,  πράσινα στηρίζουν τον μικροσκοπικό σωλήνα του άνθους.  


                    Μετά την αναπαραγωγή καί απάνθηση το φυτό σιγά σβήνει μένοντας στη βάση του τα σκληρά και ανθεκτικά φύλλα , που και αυτά μισόξερα θα διανύσουν την επόμενη περίοδο μέχρι να συμπληρωθεί  ο ετήσιος κύκλος του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου