Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Κυρτοδάκτυλος,Mediodactylus kotschyi                                      Ερπετό της περιοχής σε ασβεστολιθικά βράχια,με χαμηλό υψόμετρο,Πολλές πληροφορίες στις διευθύνσεις:

http://www.herpetofauna.gr/index.php?module=cats&page=read&id=100

http://www.lemnosnature.gr/erpeta/%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-mediodactylus-kotschyi/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου