Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Αλλιο το στρογυλό, Allium rotundum                                                            Πολυετές βολβώδες φυτό, ευδοκιμεί σε ελαιώνες και σε καλλιεργημένους αγρούς στις άκρες δρόμων κλπ.Το χρώμα του είναι βαθύ πορφυρό,το δε ύψος του βλαστού μπορεί να φθάσει τα ογδόντα εκατοστά.
1 σχόλιο: