Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Κομβόλβουλος ο κομψότατος, Convolvulus elegantissimus
                                                                       

                                                               Πολυετές φυτό με βλαστούς που έρπουν πού  μπορεί να φθάσουν έως και ένα μέτρο με πολύ λεπτό και αργυρό χρώμα χνούδι. Φύλλα με μίσχο.Αυτά που φύονται προς τα κατώτερα τμήματα του βλαστού είναι περισσότερο ωοειδή ενώ τα ανώτερα τριγωνικά και πολύ πτεροσχιδή,λοβωτά. Άνθη ρόδινα σε μίσχο  ο οποίος φύεται από τη μασχάλη του μίσχου των φύλλων σε μεγαλύτερο μήκος από αυτή των φύλλων.Καρπός μικρός με διάμετρο  5 χιλιοστά,μετά την απ άνθιση. Ενδιαίτημα: Άγονες και πετρώδης πλαγιές σε φρυγανότοπους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου